Adatvédelmi szabályzat

Magyarország

Legális fogadóirodák Magyarországon

Rugalmasság, kényelem

Frissítve:

Ezzel az adatvédelmi tájékoztatóval szeretnénk tájékoztatni a weboldal minden látogatóját (“Ön”) arról, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk, amikor Ön felkeresi ezt a weboldalt, valamint arról, hogy hogyan használjuk és dolgozzuk fel ezeket az adatokat. Ez az adatvédelmi nyilatkozat csak az ezen a weboldalon gyűjtött személyes adatok feldolgozására vonatkozik, és nem vonatkozik a más weboldalakon történő adatfeldolgozásra. Ennek a weboldalnak a tulajdonosa:

BC privacy

Az általunk gyűjtött személyes adatok típusai

Amikor Ön meglátogatja weboldalunkat, kétféle személyes adatot kezelhetünk Önről:

A fenti adatok feldolgozásához sütiket és hasonló technológiákat használunk. Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan használjuk a cookie-kat, olvassa el a Cookie-szabályzatunkat.

Az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja

Az Ön személyes adatainak feldolgozása jogos érdekünk, hogy javítsuk termékeinket és szolgáltatásainkat a következő célokból:

Az érintett és az adatkezelő

Az általános adatvédelmi rendelet (“GDPR”) értelmében az érintett “azonosított vagy azonosítható természetes személyek”. Mivel a weboldalunkon esetlegesen bekövetkező személyes adatok feldolgozása az Ön személyes adataira vonatkozik, Önt érintettnek tekintjük. Ezért gyakorolhatja a GDPR által biztosított jogait.

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki (egyedül vagy más személyekkel együttesen vagy közösen) meghatározza, hogy milyen célból és milyen módon kezelnek vagy fognak kezelni bármilyen személyes adatot. Jelen Adatvédelmi tájékoztató alkalmazásában, mivel mi határozzuk meg az Ön személyes adatai feldolgozásának célját és módját ezen a weboldalon, az Ön személyes adatai felett adatkezelőnek tekintjük magunkat. Adatkezelőként kötelességünk, hogy az Ön adatait a lehető legnagyobb körültekintéssel és a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfelelően védjük.

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) szerinti adatvédelmi jogai

bc email

Ha bármikor kérdése van a személyes adatainak ezen a weboldalon történő feldolgozásával kapcsolatban, vagy ha el szeretné küldeni nekünk a jogaival kapcsolatos kérését, kérjük, küldjön nekünk e-mailt a következő címre

Adatvédelem

Nagyon fontos, hogy az Ön adatait biztonságban tartsuk, és ez olyasmi, ami mellett szilárdan elköteleztük magunkat. Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy biztosítsuk az Ön személyes adatainak védelmét a véletlen vagy jogellenes elvesztéssel, lopással, módosítással, jogosulatlan közléssel, hozzáféréssel vagy felhasználással, valamint a feldolgozás minden más jogellenes formájával szemben.

Továbbá, hogy biztosítsuk az Ön adatainak megfelelő védelmét, ellenőrizzük, hogy ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz. Kizárólag felhatalmazott és megfelelően képzett munkatársak férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz, hogy munkaköri kötelezettségeiknek eleget tegyenek.

Harmadik fél címzettek

Az Ön személyes adatait megoszthatjuk olyan szervezetekkel, amelyek segítenek nekünk szolgáltatásaink nyújtásában és továbbfejlesztésében (pl. analitika, fejlesztés, marketing). Szükség esetén az Ön személyes adatait az általunk rájuk bízott feladatok elvégzése érdekében fogják feldolgozni. A GDPR értelmében az Ön adatait feldolgozó harmadik felek az adatfeldolgozók szerepét töltik be. Ők a vonatkozó adatvédelmi megállapodásoknak megfelelően vesznek részt a feldolgozási tevékenységekben, amelyek az Ön adatainak biztonságára vannak szabva. Minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy az Ön adatait biztonságosan és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük, és személyes adatainak továbbítására csak akkor kerül sor egy szervezet vagy ország részére, ha megfelelő ellenőrzések vannak érvényben, beleértve az Ön személyes adatainak biztonságát is.

Ha és amennyiben erre kötelezettek vagyunk, megoszthatjuk az Ön adatait a hatóságokkal és a bűnüldöző szervekkel.

Az Ön adatainak az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli továbbítása

Amint az előző szakaszban említettük, ha személyes adatait az EGT-n kívülre továbbítjuk, biztosítjuk az alkalmazandó adatvédelmi törvények által meghatározott megfelelő szintű adatvédelmet.

A következő országokba és címzettekhez továbbíthatjuk az Ön személyes adatait:

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításai

Lehetséges, hogy ez a Tájékoztató a jövőben módosul vagy frissül.

A frissítés tartalmazhat lényeges vagy kisebb módosításokat. A lényeges módosítások érinthetik az Ön jogait és kötelezettségeit az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban (pl. ha új feldolgozási célt dolgozunk ki és új szolgáltatást telepítünk a weboldalunkra). Másrészt kisebb módosításokra akkor kerülhet sor, ha nyelvtani javításokat vagy nyelvi változtatásokat kell végrehajtanunk, de ezek nem lesznek hatással az Ön jogaira és kötelezettségeire a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban.

Ha lényeges módosításokra kerül sor, Önt előzetesen megfelelően értesítjük, hogy a frissítések hatályba lépése előtt legyen ideje áttekinteni a változásokat.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat 2022. május 6-tól érvényes.