Szerencsejáték szabályozás Magyarországon 2024

Frissítve:

Szerencsejáték szabályozás

Miről is szól a szerencsejáték szabályozás Magyarországon 2023-ban? Talán kevesen gondolnak erre, de a hazánkban is elérhető szerencsejáték-szolgáltatásokra szigorú előírások vonatkoznak. Az egyes szolgáltatók kötelezőek megfelelni a jogszabályoknak a gondtalan működés, illetőleg a fogyasztók gyors kiszolgálása érdekében. Cikkünkben áttekintjük a legfontosabb regulákat, definíciókat hogy mindenki képben legyen. De vajon miért ennyire bonyolult ez a rendszer?

Nehéz kiigazodni 

Sokan csak a fogadási lehetőségeket keresik, annak viszont nem néznek utána, hogyan is épülnek fel az egyes fogadóirodák rendszerei, ahogyan annak sem, milyen előírások vonatkoznak rájuk. Normál esetben persze ez nem is lenne indokolt, ám az elmúlt években sokszor voltak anomáliák, mivel egyes szolgáltatók egyszercsak eltűntek a piacról, esetleg új néven folytatták, sokaknak pedig jelentősen megcsappant az addig igen gazdagnak mondható kínálatuk a szerencsejátékokat illetően. Ez főként a szabályok módosításának, a törvényi változásoknak, és még jópár apróságnak volt köszönhető, miközben az emberek többsége nehezen tudta értelmezni a dolgokat. Sajnos ezen az sem segített, hogy a sajtóban néhány alkalommal pontatlan és ezáltal némileg félrevezető információk jelentek meg, így cikkünkben igyekszünk rendet tenni, az érthetőség kedvért pedig a múltat is felidézzük röviden.

A szerencsejáték-szabályozás története Magyarországon

Menjünk vissza egészen 1991-ig. Ekkor adták ki ugyanis az 1991. évi XXXIV. törvényt a szerencsejáték szervezéséről. Ennek lényege az volt, hogy amennyire lehet, pontosan meghatározza, mi számít szerencsejátéknak Magyarországon, továbbá kategorizálta is az egyes típusokat. Ez a törvény, amit rövidítve csak Szjtv. néven fogunk megtalálni a legtöbb helyen, kimondta, hogy amennyiben egy játékban valamilyen vagyoni értékért, így például pénzért cserébe szintén pénzt vagy valamilyen más vagyoni értéket nyerhetünk bizonyos feltételek mellett, akkor az már szerencsejátéknak minősül. 

Itt szögezzük le, mivel ez is lényeges, hogy az Szjtv. 14. paragrafusa összesen öt kategóriát különböztetett meg itthon.

  • a, sorsolásos játék (sorsjáték, lottó)
  • b, nem sorsolásos játék (rulett)
  • c, kaszinójáték, online kaszinójáték
  • d, fogadás (sporfogadás, lóverseny)
  • e, kártyajáték
  • f, távszerencsejáték
Szerencsejáték szabályozás

Korszakos változtatások 

Az említett törvény sokáig megállta a helyét, de az idő múlásával jöttek a szerencsejátékok újabb fajtái, a korral pedig haladni kellett. Ideje volt tehát a változásoknak, ugyanakkor olyan módosítások is jöttek, amelyek lezártak egy korszakot. 2013 előtt például az online kaszinók működtetése tiltott volt, ugyanakkor a kártyajátékok és az internetes lóversenyfogadások gyakorlatilag szabadon működhettek, mivel ezek nem voltak rendesen beszabályozva. Ez változott meg az említett évtől kezdve, akárcsak a nyerőgépekre vonatkozó rendelkezések. Talán még sokan emlékeznek rá, hogy rengeteget lehetett látni a különböző kocsmákban vagy szórakozóhelyeken, ám ezeknek a működtetését teljes mértékben ellehetetlenítették, nem beszélve arról, hogy az addig szép számmal jelenlévő nemzetközi szereplők helyzetét sem segítették elő. A 2013-as, majd az ezt követő 2015-ös változások ugyanis a nyerőgépek mellett másban is korszakot váltottak. Azóta ugyanis a lóversenyekhez köthető engedélyekkel csak a magyar állami tulajdonú Lóversenyfogadást-szervező Kft rendelkezik, sportfogadásokat pedig Magyarországon csak a Szerencsejáték Zrt. szervezhetett, ahogyan az online sportfogadási tevékenységre is csak ennek a cégnek volt itthon engedélye. Abba most talán nem mennénk bele, hogy ez milyen visszhangot váltott ki annak idején, inkább a lényegre koncentrálnánk, ugyanis azzal, hogy hazánk az Európai Unió tagja, elfogadta a szolgáltatások szabad mozgásának elvét, amelybe a sportfogadások és az online kaszinókra vonatkozó szolgáltatások is beletartoznak

A korábbi szerencsejáték szabályozás magyarosan tehát úgy nézett ki, hogy az engedéllyel nem rendelkező külföldi weboldalakat itthon nem blokkolták, így legálisan bárki használhatta azokat, de a nyeremények adókötelessé váltak ebben az esetben. Ez alól kivételt jelent, amennyiben egy cég megszerzi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott koncessziós engedélyeket. 

Ezeknek kellett teljesülnie a rendelkezések szerint

Sikeres pályázatra volt szükség a koncessziós engedélyek megszerzéséhez, ehhez viszont a cégeknek kéthetente játékadót, negyedévente szerencsejáték felügyeleti díjat, éves szinten pedig az úgy nevezett koncessziós díjat kellett eddig megfizetniük, melynek összege 100 millió forint. Utóbbi egy jelentős összeg, de a másik kettő befizetendő tétel sem volt sokkal kevesebb. A játékadó mértéke ugyanis a játékokból befolyt tiszta bevétel 20 százalékát, míg a felügyeleti díj a teljes bevétel 2,5 százalékát tette ki. Fontos, hogy itt azért meghúzták a határokat, mivel egy maximum 50 milliónál feljebb nem kúszhatott, ugyanakkor 50 ezer forint alá sem mehetett. 

Ezeken túlmenően még egyéb követelményeket is előírtak, amelyeknek muszáj volt eleget tenni, máskülönben búcsúzhattak az engedélytől. Amennyiben valaki internetes szerencsejáték-szolgáltatást szervezne, akkor a weboldalon kötelező magyar nyelven feltűntetni a pontos részletekre kiterjedő részvételi feltételeket, ahogyan a játékoknak a szabályait, a nyeremények kifizetésének a szabályait vagy a 18 éven aluliakra vonatkozó tilalmakat. A felsorolás pedig itt még nem ért véget. 

Ugyancsak magyarul kell megjelentetni egy itthon működő szerencsejáték függőség kezelésével foglalkozó szervezet nevét és elérhetőségeit, a szerencsejáték szervezőjének elérhetőségeit, egy figyelmeztetést, ami a túlzott szerencsejáték ártalmaira, szenvedélybetegség kialakulására utal, továbbá a távszerencsejáték engedélyének meglétére is egyértelműen utalni kell, de a felügyeleti hatóságot és az állami adóhatóságot is meg kell nevezni, ahogyan ezek elérhetőségeit is. 

Ehhez lényeges hozzátenni, hogy a fentebb említett dolgok is csak abban az esetben lehetségesek, amennyiben a nemzetközi engedéllyel rendelkező online kaszinó vagy fogadóiroda székhelye az Európai Unió területén van, illetőleg engedélyüket is az Európai Unió valamelyik tagországa állította ki. 

A kaszinók helyzete 🎰

A jelenlegi online szerencsejáték szabályozás alapján itthon azok kapnak magyarországi engedélyt, akik egyébként fizikailag meglévő, ha úgy tetszik, szárazföldi kaszinóval is rendelkeznek. Ez lehet egy, de akár több is, mindez már csak részletkérdés, ám ez a megkötés sziklaszilárdan áll a szabályzatban. Ilyenkor mondhatnánk, hogy megéri nagyban játszani a cégek részéről, ám valójában rengeteg nehézséggel, illetőleg anyagi ráfordítással jár egy normális kaszinó elindítása, ahogyan annak működtetése is. 

Ezt kell tudni a legújabb változásokról

Ha tüzetesebben megvizsgáljuk a helyzetet, akkor azt lehet mondani, hogy a külföldi vállalatok által működtetett online fogadóirodák és internetes kaszinók helyzete szinte lehetetlennek volt mondható. Az viszont mindenképp üdvözítő, hogy 2023-ban változások álltak be a szerencsejátékokra vonatkozó szabályozásokat illetően. 

Előzmények

Bár a sportfogadók szempontjából ez közvetlenül nem fontos, ha látni akarjuk a teljes képet, akkor sajnos nem mehetünk szó nélkül az elmúlt néhány év politikai történései mellett. Ahogyan azt már kifejtettük a 2013-as és a 2015-ös törvények sokakat hátrányosan érintettek, a Szerencsejáték Zrt. pedig gyakorlatilag monopolhelyzetbe került. Ezt azonban két cég, nevezetesen a Sporting Odds és az Unibet sem nézte jó szemmel, ahogyan mások sem, ám az említett felek az Európai Unió Bíróságának segítségét kérték, hogy hivatalos megerősítést kapjanak abban, nem-e ellentétesek az itthoni jogszabályok az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. cikkelyében foglaltakkal, amelyre már utaltunk korábban. Ez ugyanis azért létezik, hogy az Európai Unió tagországai ne akadályozzák meg a szolgáltatások nyújtásának lehetőségét, valamint a kereskedelmet a tagországok között. 

EU kontra Magyarország

Ezt kifogásolták a megnevezett cégek, az Európai Unió Bírósága pedig nekik adott igazat, mivel álláspontjuk szerint a magyar internetes szerencsejáték-engedélyezési rendszer jogtalanul járt el, amikor az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség engedélyeivel rendelkező szereplőket gyakorlatilag kizárta az eljárásokból. Ekkor külön kiemelték, hogy Magyarországon megkülönböztetésektől mentes piaci szabályokat kell elfogadni, amelyek átláthatók, valamint objektívnek tekinthetők. Ezek után tehát lépni kellett, a magyar kormány pedig megtette, mivel az Európai Bizottsághoz 2022-ben benyújtották javaslataikat a lehetséges módosításokról, amelyek az EUB korábbi ítéletét figyelembe véve készültek el. Ezt végül a parlament 2022 júliusában fogadta el, 2023.január 1-től pedig hatályba lépett. 

Hogyan érinti ez a jelenlegi piacot? 

Bár más törvénymódosításokkal ellentétben ez nem kapott igazán jelentős figyelmet, valójában elég nagy horderejű átalakulásról lehet beszámolni. Az új játékszabályok ugyanis lehetővé teszik a legális versenyt, mivel gyakorlatilag liberalizálva lett az online sportfogadás Magyarországon. Amíg a korábbi években csak és kizárólag a Szerencsejáték Zrt. szervezhetett úgynevezett távszerencsejátékot, addig most már hivatalosan bármelyik Magyarországon, esetleg Magyarországon kívüli EGT-államban működtetett gazdasági társaság megteheti ezt, ha megfelel a hatályos jogszabályoknak és engedéllyel rendelkezik. Utóbbit a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságától kell kérvényezniük, amely ahogyan a nevében is szerepel egy felügyeleti szervként működik, jelentős hatáskörrel, hogy megerősített módon láthassa el feladatait.  

Szigorúak az új szabályok? 

Ez nézőpontnak a kérdése. Egyrészről igen, mivel a helyi feltételek teljesítése elég költségesnek mondható, habár nagy pénzek mozognak ezeknél cégeknél. Másrészről viszont jó hír, hogy amennyiben bevállalják a szabályzatban foglaltakat, akkor legális versenytársként lehetnek jelen a magyar piacon. Az újítások által jelenleg tehát annak, aki távszerencsejátékot akar szervezni Magyarországon, a következőknek kell megfelelnie: 

  • Szükséges legalább 1 milliárd forint törzstőke (a biztosíték nem lehet kevesebb 250 millió forintnál) 
  • Kötelező megfizetni az engedély teljes időtartamára (amely maximum 7 év lehet) 600 millió forint távszerencsejáték-szervezési díjat 
  • Be kell fizetni a korábban is meglévő felügyeleti díjat, ami a teljes bevétel 2,5 százaléka (legalább 100 ezer forint, de nem lehet több 10 millió forintnál)
  • Megfizetendő még az igazgatási-szolgáltatási díj, melynek mértéke 10 millió forint 

Jöhetnek az új szereplők

Papíron azt lehet mondani, hogy a mostani feltételek kedvező helyzetet teremtenek azoknak a külföldi résztvevőknek, akik a magyar piacon is jelen lennének, ám erre eddig nem volt igazán jó esélyük. Az ugyanis mindenképpen pozitív képet alakíthat ki az emberekben, ha egy internetes sportfogadást kínáló weboldal legálisan, minden szükséges engedéllyel rendelkezve nyújtja szolgáltatásait, ugyanakkor lesz még mit megfontolni. Vannak ugyanis olyan szolgáltatók, akik mást is adnak a sportfogadás mellett, így például online kaszinójátékokat is kínálnak. 

Náluk a minden kétséget kizáróan legális részvételhez vagy arra lesz szükség, hogy fizikailag is jelen lévő kaszinót működtessenek itthon, vagy pedig kizárólag a fogadási opciókat teszik elérhetővé. Mivel az előbbi egy nagyon hosszadalmas procedúrát eredményezve, nem beszélve a jelentős plusz költségekről, így az utóbbi lehet a valószínűbb, de ezekre a kérdésekre úgy is választ kapunk a közeljövőben. A probléma azonban ott lehet, hogy még mindig vannak olyan szolgáltatók, amelyek nem felelnek meg minden előírásnak, mégis elérhetők, nem tiltották le ezeket itthon, szóval ez még érdekes helyzeteket eredményezhet a folytatásban. 

A jövőre vonatkozó kilátások 

Benne az eddigiek alapján, több profi versenytárs jelenhet majd meg legálisan a piacon, azonban a logika azt diktálná, hogy eleinte mindenképp a Szerencsejáték Zrt. lesz előnyben. Ennek oka, hogy itthon már régóta nyújtanak hivatalos szolgáltatásokat az interneten keresztül, ugyanakkor hosszabb távon mindenképpen jelentős kihívással nézhetnek szembe. Persze a szituációnak akár előnyei is lehetnek a magyar sportfogadókra nézve. Pozitívuma lehet ennek a helyzetnek, hogy még minőségibb szolgáltatásokhoz juthatunk, valamint több alternatíva révén vélhetően szinte mindenki megtalálhatja majd a kedvére való fogadási opciókat, adott esetben az sem elképzelhetetlen, hogy több akció lesz. Elvégre, ha nagyobb lesz a verseny, akkor valahogy meg kell majd győzni az embereket, ehhez pedig a jó szolgáltatás nem feltétlen lesz elegendő, a nagyobb nyeremények, bónuszok viszont kifejezetten kecsegtetők lehetnek ilyenkor sokak számára. 

A fejlesztéseken lesz a hangsúly 

Bár az internetes sorsjegyeket, illetőleg a lottójátékokat tekintve a Szerencsejáték Zrt. továbbra is monopolhelyzetben lesz, a sportfogadás jelentős bevételt generál számukra is, főként a TippmixPro révén. Annak érdekében, hogy fogadói bázisuk ne csökkenjen jelentős mértékben, nekik is lépéseket kell tenniük a platformok fejlesztésével, így például egy új applikáció is kilátásban van. Mindezt még az új online szerencsejátékokra vonatkozó szabályok életbelépése előtt erősítette meg Mager Andrea, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója, amikor a Portfóliónak nyilatkozott, tehát biztosan nem veszik félvállról ők sem a változásokat. Fontos azonban leszögezni, hogy azoknak, akik frissen a piacra lépnek majd, szintén jelentős erőfeszítéseket kell tenniük azért, hogy meggyőzzék az embereket. 

Sokkal szebbek a kilátások

Összegezve tehát, az idén bevezetett változtatások által már a külföldi cégeknek is megvan a lehetőségük arra, hogy távszerencsejátékot szervezzenek Magyarországon, ami a sportfogadók számára biztosan üdvözlendő. Ezáltal a közeljövőben vélhetően a jelenleginél szélesebb lesz azon weboldalaknak és a hozzájuk tartozó applikációknak a köre, amelyekből választani lehet, így pedig a fogadási lehetőségek száma is jelentősen növekedhet a jövőben.

Ehhez persze tegyük hozzá, hogy egy EGT-államban működtetett cégnek kompromisszumkésznek kell lenni, hiszen egy hosszadalmasnak tűnő folyamat révén, jelentős összegek ráfordítása mellett végezhetik tevékenységüket legálisan Magyarországon. Ez viszont mindenképpen jól hangzik abból a szempontból, hogy a jelenlegi álláspont alapján a helyzetük nem lesz ellehetetlenítve, vagyis a lehetőség adott számukra. Úgy tűnik tehát, komoly esély nyílik arra, hogy új szereplők lépjenek be a piacra, versenyt előidézve ezzel, ami minden egyes résztvevőt arra kényszerít majd, hogy lépést tartson a másikkal. 

Ez egyben azt is jelenti, hogy folyamatosan fejlődni kell majd, ha versenyben akarnak lenni a sportfogadók kegyeiért, de ha így a fogyasztók széleskörű választási lehetőségeket kapnak a minőségi szolgáltatások mellett, akkor szigorú szabályok és keretek mellett ugyan, de szinte mindenki jól járhat.

GYIK 💡💡💡

A 2023.január 1-től életbelépő módosítások értelmében hivatalosan bármelyik EGT-államban működtetett gazdasági társaság szervezhet úgynevezett távszerencsejátékot. Ehhez muszáj megfelelni a hatályos jogszabályoknak, valamint természetesen engedéllyel kell rendelkezniük, amit a megadott feltételek teljesítése mellett a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságától kérvényezhetnek.

A változások által már azok a cégek is engedélyhez tudnak folyamodni és legálisan végezhetik tevékenységüket Magyarországon a sportfogadást illetően, amelyek eddig eléggé nehéz helyzetben voltak ebből a szempontból. A sportfogadók szempontjából ez nagyszerű, hiszen a nagyobb verseny jobb szolgáltatásokat eredményezhet, ahogyan a lehetőségeket is kiszélesítheti a fogadási opciók tekintetében.

Az újítások révén mostantól a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság, tehát az SZTFH felel a szerencsejátékok szervezésének felügyeletéért. Fontos azonban megjegyezni, hogy a törvények módosítását úgy tették meg, hogy a korábbinál is hangsúlyosabbak legyenek a játékosok védelmét szolgáló szempontok, ahogyan például az érdekeiket védő szabályozási elemek is ide tartoznak. A kérdés jelenleg az, hogy a hatóságok az új törvény miatt mennyire lesznek szigorúak azokkal szemben, akik illegálisan végzik tevékenységüket u003cstrongu003e–u003c/strongu003e mivel a megkérdezett szakértők többsége szerint ez a piac alakulását jelentősen befolyásolhatja.